RISK 1

Risk 1 och Risk 2 är obligatoriska för att du som elev skall kunna göra kunskaps- och körprovet. Från det datumet att kurserna är genomförda är de giltiga i 5 år.

Risk 1 kursen ger dig kunskap om hur alkohol, droger och trötthet  påverkar din körning
Kursen hålls på svenska, varannan fredagar jämna veckor inne på trafikskolan.
Utbildningen börjar kl.16.30 och pågår i 3h, utöver det så tillkommer tid för rast med fika.
Antalet platser per tillfälle är begränsat och bokning görs på kontoret eller via Körkortsjakten
Där väljer du fliken Bokningsbara kurser och du kan även välja att betala kursen direkt.
Du måste ha med dig en giltig legitimation och kom gärna 15min tidigare för registrering i receptionen.
Närvaro under hela kursen är obligatorisk!
Efter genomgången kurs registrerar vi utbildningen hos Transportstyrelsen.

Add Comment