Körkort och coronaviruset

Körkort och coronaviruset

Coronaviruset (covid-19) påverkar oss alla. Här finner du information om åtgärder och ändringar gällande ditt körkort i den rådande situationen.

Vissa körkort har förlängd giltighetstid

På grund av den rådande situationen i Europa med coronaviruset (covid-19) förlängs tillfälligt giltighetstiden för vissa körkort genom en EU-förordning.

Den förlängda giltighetstiden gäller för körkort som annars skulle upphört att gälla mellan perioden från och med den 1 september 2020 och till och med den 30 juni 2021. Giltighetstiden för dessa körkort är förlängd med tio månader från den dag under perioden som giltighetstiden för körkortet gick ut.

De körkort som omfattades av en förlängning av giltighetstiden under 2020 får ytterligare förlängning med sex månader, eller minst till och med den 1 juli 2021. Detta gäller för körkort vars giltighetstid löpte ut mellan den 1 februari 2020 och den 31 augusti 2020.

Den tillfälligt förlängda giltighetstiden gäller körkortet som behörighetshandling och inte som id-handling om ordinarie giltighetstid har gått ut.

Transportstyrelsen uppmanar dig som kan att förnya ditt körkort precis som vanligt

Add Comment