OBS!!!! Efter du/ni gått kursen klicka på länken för att få handledarbeviset

Klicka för att  ansöka om handledarskap 

 

För att få övningsköra privat krävs det att både den som ska övningsköra (eleven) och den tilltänkta handledaren/handledarna har gått en introduktionsutbildning, även kallad handledarkurs (gäller endast för behörighet B – personbil). Handledaren vid privat övningskörning måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Utbildningen är giltigt i 5 år.

Under utbildningen får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

Eleven får gå kursen när man är 15 år och 9 månader.

OBS! Bara svenska id-handlingar som godkänns. Pass eller annan id-handling från att annat land kan ej godkännas.

Handledarutbildningen består av tre moment

  1. Målet för körkortsutbildningen, Regler för övningskörning
  2. Planering och strukturering av övningskörningen
  3. Trafiksäkerhet och miljö

Vad krävs för att bli handledare?

  • du ska vara minst 24 år gammal
  • du ska ha vana och körskicklighet
  • ditt körkort ska vara utfärdat i Sverige eller ett annat EES-land
  • du ska ha haft körkort i minst 5 av de senaste 10 åren