HPs TrafikskolaDin väg till körkortet

Forarprov

Är du elev hos oss så kan vi ta hand om inbokningen av förarprov åt dig, det innebär att du har en uppvärmning på 30 min innan själva körprovet och du kör med vår bil under körprovet. Det är en trygghet för många att ha samma bil som man har övningskört med.

Trafikskolan har rätt att när som helst av-/omboka tiden för förarprov för sina elever. Du måste ha klarat alla moment i utbildningen samt teorin på Elevcentralen och blivit godkänd på samtliga delar. Skolan får enligt regelverket inte skicka elever till körprov som inte är godkända av skolan.
Du kan dock boka egen privat tid för förarprov om du själv önskar på Trafikverket.Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov.  Man måste klara av kunskapsprovet innan man kan göra körprovet. Ett godkänt kunskapsprov är from 1 mars 2020 giltigt i 4 månader.
Båda proven måste vara godkända inom giltighetstiden 4 månader, annars måste båda proven göras om.
Kunskapsprovet består av 65 frågor. Därutöver finns det fem testfrågor. Svaren på testfrågorna räknas inte in i resultatet. Provtiden är 50 minuter. Du måste svara rätt på minst 52 av de 65 frågorna för att provet ska bli godkänt.

Add Comment