Elevcentralen är en sida på nätet där du som elev kan göra instuderingsfrågor och övningsprover. Du kan också ladda ner Elevcentralen som app på din smartphone eller läsplatta.

Fokusera först på instuderingsfrågorna under Plugga och sen på Sluttest. Du kan alltid göra snabbprov för att utmana dig själv. Elevcentralen är personlig och går inte att sälja vidare.
 
I Elevcentralen kan du boka dina körlektioner i lugn och ro. Du kan dock inte avboka. Om du klickar fel eller bokar fel måste du höra av dig till skolan så fixar receptionisten det. Där kan du se alla dina bokade tider samt all dokumentation angående din körutbildning.
 
 
Tillgången till den här sidan har du i tolv månader eller så länge du är aktiv elev hos oss.
 

Elevcentralen är endast gilltig i 1 år.

Viktigt!!! om du som elev har tillgång till elevcentralen har du alltid ansvar för dina bokade tider.