HPs TrafikskolaDin väg till körkortet

Ditt misstag kan vara ett lindrigt misstag

Hur många fel du kan få innan du misslyckas är omöjligt att säga eftersom det beror på din körning i allmänhet och hur kritiska fel du gjort. Exempelvis kanske du märker att du gör ett misstag och antar att du har misslyckats med uppkörningen. Gör det inte. Ditt misstag kan vara ett lindrigt misstag, vilket innebär att du fortfarande kan ha en chans att klara provet.

  • Kritiska misstag är fel som visar bristande kontroll över fordonet eller fel som är farliga för andra på vägen. De resulterar i ett omedelbart misslyckande på körprovet. Exempel på kritiska fel är om du kör mot rött ljus, kör för fort, eller kör vårdslöst.
  • Lindriga misstag är alla andra fel eller misstag på förarprovet. Här finns det inget direkt svar på vad som är lindrigt och kan förbises av en trafikinspektör, men det skulle kunna vara om du glömmer en liten del av säkerhetskontrollen, kollar för lite i speglarna, eller saktar in för tvärt vid ett rödljus.

Add Comment