GDPR

Genom att gå på någon av våra kurser eller använda någon av våra tjänster så accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Uppgifter om dig behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av oss så kan du antingen kontakta oss via mail eller om du har tillgång till elevcentralen själv hämta ut en rapport. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till HPs Trafikskola och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.

Du kommer indirekt eller direkt att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du bokar in dig för en kurs eller lektion, när du handlar i kassan, när du kontaktar oss eller när du använder elevcentralen eller vår webb. Det kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc. (ansöker du om delbetalning via Wasa Kredit så gäller deras dataskyddspolicy och personuppgiftsbehandling mellan er.)
  • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
  • Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
  • Information om hur du interagerar med oss – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från oss.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna vi samlar in vid köp är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften så som rättsliga förpliktelser från vår sida gentemot bland andra Transportstyrelsen och Skatteverket men också efter en intresseavvägning för att administrera relationen mellan dig och HPs Trafikskola.

Den informationen du ger oss kommer att sparas så länge det krävs för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig och enligt lagstadgade lagringstider till exempel för att uppfylla krav i bokföringslagen.