Riskutbildning del 1

Det finns två olika riskutbildningar, båda är obligatoriska för att du som elev ska få lov att göra kunskaps- och körprov. Från det datumet att kursaren är genomförd så är de giltiga i 5 år.
Riskutbildning del 1 (Riskettan) är en teoretisk utbildning. Det är en kurs som ger dig kunskap om hur alkohol, droger, trötthet och andra beteenden kan påverka körförmågan.
Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna av sådana riskbeteenden kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
Riskettan är en kurs som vi håller på fredagar jämna veckor och det är i skolans lokaler i Mölndal. Utbildningen börjar kl.16.30 och pågår i 3h, utöver det så tillkommer tid för rast med fika. Kurslitteraturen ingår i priset.
Du måste ha med dig en giltig legitimation.
Utbildningen hålls på svenska. Antalet platser per tillfälle är begränsat och föranmälan krävs. Betalning sker med kort, kontant eller swish på plats.
Ring för info och bokning. Närvaro under hela kursen är obligatorisk!
Efter genomgången kurs registrerar vi utbildningen hos Transportstyrelsen.