Risk 1

Risk 1 och Risk 2 är obligatoriska för att du som elev skall kunna göra kunskaps- och körprovet. Från det datumet att kurserna är genomförda är de giltiga i 5 år.
Risk 1 kursen ger dig kunskap om hur alkohol, droger och trötthet  påverkar din körning
Kursen hålls på svenska, varannan fredagar jämna veckor inne på trafikskolan.
Utbildningen börjar kl.16.30 och pågår i 3h, utöver det så tillkommer tid för rast med fika. Kurslitteraturen ingår i priset.
Antalet platser per tillfälle är begränsat och bokning görs på kontoret eller via Körkortsjakten
https://korkortsjakten.se/trafikskolor/goteborg/hps-trafikskola-1417 . Där väljer du fliken Bokningsbara kurser och du kan även välja att betala kursen direkt.
Du måste ha med dig en giltig legitimation och kom gärna 15min tidigare för registrering i receptionen.
Närvaro under hela kursen är obligatorisk!
Efter genomgången kurs registrerar vi utbildningen hos Transportstyrelsen.