Handledarutbildning

För att få övningsköra privat krävs det att både den som ska övningsköra (eleven) och den tilltänkta handledaren/handledarna har gått en introduktionsutbildning, även kallad handledarkurs (gäller endast för behörighet B – personbil). Handledaren vid privat övningskörning måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Det är du som handledare som är ansvarig och anses som förare vid övningskörningen. Du måste därför ha vana och skicklighet att köra den fordonstyp som övningskörningen gäller.

Vi håller i introduktionsutbildningen på fredagar ojämna veckor i Mölndal med kursstart kl.16.30. Utbildningen är 3h, exkl.raster och fika. Kursavgiften är 600 kr/deltagare (det är samma avgift oavsett om du är elev eller handledare). Kurslitteratur ingår i priset. Notera att priser kan variera beroende på kampanjer. Vänligen se aktuell Prislista.

Bokning av kurs görs via att ringa till skolan eller komma in och boka på plats. Vid inbokningen så behöver ni uppge personnummer samt ett mobilnummer till de som ska gå kursen, ha gärna dessa uppgifter i beredskap när ni kontaktar oss så går anmälningen snabbt och smidigt!

Avbokning av kurs skall göras senast vardagen före, innan kl. 13:00, för full återbetalning. Ej avbokad kurs debiteras. Vid sen avbokning pga. sjukdom återbetalas kursavgiften vid uppvisande av läkarintyg. Avbokningen kan ske antingen via telefon eller mail, om ni mailar så är avbokningen endast giltigt efter att ha fått en bekräftelse från skolan som svar på mailet.

För att din ansökan om handledarbevis ska bli godkänd måste du:

  • ha fyllt 24 år
  • ha ett giltigt körkort utfärdat av en stat inom EES*, för det fordon som övningskörningen avser, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.
  • Om körkortet inte är svenskt måste du skicka med en handling som visar att körkortet är giltigt och att du uppfyller kraven för att bli godkänd handledare
  • ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B.

Handledare till flera elever
För att din ansökan om handledarskap ska kunna behandlas måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd. Vill du bli handledare vid privat övningskörning för personbil (behörighet B), måste din elev ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren. Utbildningen måste dessutom vara giltig när övningskörning pågår.

För utbildningen gäller ändrade regler fr.o.m. 1 september 2010: Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Detta innebär att om du redan gått utbildningen tidigare så behöver du inte gå den igen för att ansöka om att vara handledare för en ny elev, förutsatt att det inte gått mer än 5 år sedan du gick kursen. Har ni frågor om vad som gäller kan ni kontakta oss, eller Transportstyrelsen tel: 0771 – 81 81 81.