Allmän information & regler

Info gällande körning
Du måste ha med dig din legitimation till alla dina lektioner. Har du inte med dig giltig legitimation så får du inte köra.
Du måste också ha ett giltigt körkortstillstånd, om du inte kan hitta din papperskopia så kan vi kolla giltigheten via Trafikverkets hemsida.
Vi kontrollerar alltid att du är nykter genom ett alkotest innan körningen, är du inte det eller om du vägrar blåsa så får du inte köra.
Kom alltid i tid, utgå från att vara minst 10 min tidig. Lektionen börjar inte när du som elev kommer till skolan om du är sen utan den börjar den tiden som det står i schemat.
Skolan har när som helst rätt att avboka lektionen om t.ex läraren är sjuk, vi meddelar detta så snart vi vet om det och då försöker vi att hitta nästa bästa lucka för att boka in den missade lektionen. När lärarna avbokar så ger det inte eleven rätt till ersättning i någon form utan vi bokar enbart in lektionen vid ett annat tillfälle. Notera att byte av lärare kan ske om din lärare är sjuk, frånvarande etc. Lektionen ställs inte in om en av våra andra lärare har möjlighet att köra.
Lyssna alltid på din körlärare och följ hans/hennes instruktioner efter bästa förmåga. Det gäller både för körning och teori, din lärare märker om du har gjort dina läxor och är påläst eller inte.
Starta inte fordonet utan lärarens samtycke. Trafikregler är inte till för att ifrågasättas eller överträdas. Trafikregler är lagar och är till för din och andras säkerhet. Följ lärarens instruktion i alla lägen. Kom ihåg att läraren har dubbelkommando och kommer att ingripa om det krävs.
Info gällande avbokning

Du kan avboka lektioner och kursen genom att ringa eller maila till oss senast  kl 13.00 vardagen innan den bokade tiden.
Du måste ha fått svar från oss att den har avbokats. Om du inte av/ombokar i tid så debiteras kursen, såvida du inte kan uppvisa ett sjukintyg.
Avbokning av ett intensivpaket måste göras kl 13.00 veckan innan kursstart.

Info gällande teori
Kombinera körning med teori. Läs teori under den tid som du övningskör. Det hjälper dig att tillämpa trafikregler under övningskörning. Din körning förbättras markant när du får möjlighet att tänka och reflektera över din körning när du läser teorin.
Trafikskolans medel för att hjälpa dig med teorin är lärarledda teorilektioner, Elevcentralen samt teoriböcker. Du kan köpa alla delarna separat eller i paket för ett mer förmånligt pris. Om du köper Paket 1, 2 eller 3 så är alla teoridelarna inkluderande.
Info gällande Riskutbildningar
Om du avbokar din Risktvåa så måste detta ske senast 3 dagar innan din bokning. Avbokar du halkan senare måste du betala hela kursavgiften, såvida du inte kan uppvisa ett giltigt läkarintyg.
Info gällande förarprov
Innan du gör ditt förarprov genom skolan så måste du ha alla moment i utbildningsplanen godkända och ha gjort teorin på Elevcentralen.
Du måste ha gjort både Riskettan och Risktvåan innan du kan göra ditt förarprov.
Trafikskolan har rätt att när som helst avboka förarprovstider för elever. Skolan får enligt regelverket inte skicka elever till körprov som inte är godkända av skolan. Du kan dock boka egen privat tid för förarprov om du själv önskar på Trafikverket.
Info gällande betalning
Betalningen måste göras innan påbörjad utbildning. Minst 20% av paketpriset ska betalas i samband med bokning och resterande belopp en vecka innan kursstart.
Om du uteblir från din lektion utan att kunna uppvisa sjukintyg kommer du att bli fakturerad för lektionskostnaden plus en fakturerings avgift på 30kr.
Vid köp av paket och returer av återstående lektioner räknas körlektionspriset efter prisnivån med lägre rabatt. Ett köp av exempelvis 20-paket där kunden vill avboka och ha åter 5 lektioner räknas priset för 10-paket samt ett 5-paket. Detta är för att förhindra missbruk av våra erbjudanden.
Vid returer (på elevens begäran) av betalda lektioner som avbokats tillkommer en administrationsavgift på 10% av köpesbeloppet, maxbelopp 150kr vid köp större än 1500kr, därunder baseras avgiften på 10% av beloppet.
Har du köpt lektioner/paket så är det giltigt i 12 månader, enligt STR praxis.
Vi tar endast emot betalningar med kort, kontant eller upplägg genom WASA Kredit delbetalning. Om du vill betala via Wasakredit så behöver ansökan göras innan din första lektion, kontakta oss för mer information.

Info gällande GDPR

Genom att gå på någon av våra kurser eller använda någon av våra tjänster så accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Uppgifter om dig behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av oss så kan du antingen kontakta oss via mail eller om du har tillgång till elevcentralen själv hämta ut en rapport. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till HPs Trafikskola och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.

Du kommer indirekt eller direkt att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du bokar in dig för en kurs eller lektion, när du handlar i kassan, när du kontaktar oss eller när du använder elevcentralen eller vår webb. Det kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc. (ansöker du om delbetalning via Wasa Kredit så gäller deras dataskyddspolicy och personuppgiftsbehandling mellan er.)
  • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
  • Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
  • Information om hur du interagerar med oss – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från oss.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna vi samlar in vid köp är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften så som rättsliga förpliktelser från vår sida gentemot bland andra Transportstyrelsen och Skatteverket men också efter en intresseavvägning för att administrera relationen mellan dig och HPs Trafikskola.

Den informationen du ger oss kommer att sparas så länge det krävs för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig och enligt lagstadgade lagringstider till exempel för att uppfyla krav i bokföringslagen.

Väntetider för uppkörning
När man vill ta sitt körkort måste man alltid försöka vara steget före i sin planering. Särskilt om man bestämt sig för att ta körkortet under sommaren. Därför kan det vara bra att läsa detta dokument på hur väntetiderna brukar se ut: Väntetider på Förarprov-B över året. Här ser man tydligt att det kan ta ca en månad innan man får sitt första förarprovs tillfälle om man bokar in uppkörning i mitten av sommaren. Då ska man även ha i åtanke att alla inte lyckas vid första uppkörningen vilket kan resultera i att man tar sitt körkort mot slutet av sommaren. Så lägg upp en strategi och ha väntetiderna i åtanke!